Loading...
TRAINING CENTER – th2018-11-08T10:04:39+00:00

TRAINING CENTER

ที่ ศูนย์ฝึกอบรม K-CNS เรามีหลักสูตร เกี่ยวกับงานบริหารงานศูนย์บริการตัวถังและ สำหรับผู้บริหาร และ พนักงานผู้ปฏิบัติงานซ่อมตัวถังและสี ทีนี่ คุณจะได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ สำหรับการทำงานจริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์